Nieuw soort zalm: bultrugzalm

Van oudsher is de Noorse zalm thuis in de wateren van het noorden. Maar de laatste jaren is er wat veranderd onder de waterspiegel in Noord-Noorwegen. Een nieuw soort zalm heeft zijn intrede gedaan: de bultrugzalm (Oncorhynchus gorbuscha).

Deze onooglijk uitziende zalm voelt zich thuis in de noordelijke wateren en is al in diverse rivieren aangetroffen. Deze soort breidt zich sterk uit als gevolg van de stijgende watertemperaturen. Onderzoekers zien de ontwikkeling met zorg tegemoet. Vrijwilligers zijn ingezet om te pogen een ongewenste uitbreiding tegen te gaan. Behalve de expansieve uitbreiding in Noorwegen, breidt deze vissoort zich ook sterk in Rusland uit.