Noorse Viking-bijl

Onderzoekers hebben ontdekt dat er tweeduizend jaar geleden ijzererts werd gedolven in de regio rond Geilo in Midden-Noorwegen. Rond die periode werden er ook al bijlen gesmeed. Er waren in die tijd ongeveer negenhonderd open steenkoolkuilen en meer dan negentig ijzererts vindplaatsen, waarvan de meeste in de omgeving van de Øyo-fabriek.

Dit alles duidt op een lange traditie van het produceren van bijlen. De huidige Øyo Viking-bijl is een kopie van een Viking-bijl die werd gevonden bij opgravingen in de buurt van de Øyo-fabriek. De originele bijl is van vóór het jaar 1000 en deze werd gebruikt als een veelzijdige bijl in het huishouden en bij de jacht. De bijl heeft goede eigenschappen en een functionele vorm die net zo goed werkt als meer dan duizend jaar geleden. Uiteraard zijn de staalkwaliteit en het snijvlak aanzienlijk verbeterd, maar de oorspronkelijke eigenschappen van de bijl zijn bewaard gebleven.

Deze bijl is te koop via www.scandicshop.nl.