Aantal Noorse provincies drastisch ingekrompen

Sinds begin dit jaar is het aantal provincies, in het Noors fylker, drastisch teruggebracht. De aanzet hiertoe begon al in 2017 waarbij de Noorse regering gesloot om een groot aantal gemeenten en provincies samen te voegen. Zo zijn in 2020 109 gemeentes teruggebracht tot 43 en het aantal provincies van 19 tot 11 gereduceerd door samenvoeging.

Een en ander werd in gang gezet met als doel de regio’s in Noorwegen te herindelen. Bij de totstandkoming van deze plannen tot herindeling bestonden grote verschillen van mening. Niet iedereen was overtuigd dat de herindeling ook tot verbetering zou leiden. Vanuit regeringszijde stond voorop om het gemeentelijk en het provinciaal bestuursapparaat effectiever in te richten door de ingrijpende samenvoegingen. De tegenstanders van de samenvoeging vreesden vooral de grotere afstanden voor de burger naar de loketten voor de dienstverlening.

De provincies met hun nieuwe naam:

  • Hordaland en Sogn og Fjordane zijn samengevoegd tot Vestland
  • Aust-Agder en Vest-Agder zijn samengevoegd tot Agder
  • Vestfold en Telemark zijn samengevoegd tot Vestfold og Telemark
  • Oppland en Hedmark zijn samengevoegd tot Innlandet
  • Buskerud, Akershus en Østfold zijn samengevoegd tot Viken
  • Troms en Finnmark zijn samengevoegd tot Troms og Finnmark
  • Nord-Trøndelag en Sør-Trøndelag waren al eerder samengevoegd tot Trøndelag.

Voor meer informatie klik hier. (Informatie in het Noors).

Foto: © Klar tale