Ga fossielen

In Denemarken kun je gedurende het hele jaar in vrijwel heel het land fossielen zoeken. Helemaal gratis en buiten in de natuur. Langs de kustlijnen van fjorden en op de stranden zijn fossielen van bijvoorbeeld zee-egels en inktvissen te vinden. Of versteende mosselen, haaientanden of scharen van een krab. Ook kun je fossielen zoeken in grindgroeven en in kalk- en krijtrotsen.

Fossielen zoeken

Bekende vindplaatsen voor fossielen zoeken in Denemarken zijn Møns Klint op het eiland Møn en Stevns Klint, beide in Zuid-Seeland, en het eilandje Fur in de Limfjord in Jutland. Leuke tip: bij het GeoCenter Møns Klint wordt het ontstaan van de krijtrotsen getoond. Verder kun je er over en door gletsjers uit de ijstijd lopen en er is een mogelijkheid om onder begeleiding van een natuurgids een tocht te maken. Je kunt er tevens meer aan de weet komen en vragen stellen over je eigen fossielen vondsten. Ook Faxe Kalkbrud, eveneens in Seeland, biedt de mogelijkheid om samen met een gids op zoek te gaan naar fossielen. Het verleden komt hier tot leven op de meer dan 63 miljoen jaren oude bodem.

Fossielen zoeken

Mag je gevonden fossielen meenemen?
Ja, fossielen die los liggen (bijvoorbeeld op het strand) en zonder uithakken kunnen worden meegenomen, mag je zelf meenemen, tenzij je zo gelukkig bent dat je een ongewoon voorwerp vindt. In dat geval dien je contact op te nemen met een museum of een geologisch centrum. Misschien heb je een fossiel gevonden dat onder de wet van de paleontologische vondsten valt. Dit betekent, dat de vondst moet worden afgeleverd bij een museum. Dikwijls wordt er een vindersloon uitbetaald. Hak nooit zomaar zelf in de natuur of rotsen. Uitsluitend onder begeleiding van een erkende gids is dit op beperkte plaatsen toegestaan.

Foto’s: Shutterstock